Сметководство (материјалнo и финансискo) и книговодство

Известување за ДДВ и консултации

Финансиски извештаи според МСФИ

Внатрешно финансиско известување

Советување во областа на законот за работни односи

Регистрација на компании

Финансиски консалтинг за домашни и странски клиенти

Корпоративно и финансиско оданочување

Статутарно известување на даночните приходи и други јавни институции

Менаџмент консалтинг

Правни услуги за договори за работа, решенија, закони, годишни одмори и нивно финансиско извршување

Дозволи за работа и дозволи за странски државјани

ГАРАНТИРАМЕ ТОЧНОСТ

BETA Consulting is guarantee for accuracy of the given information and directions for performing the a. m. activities. and is confirm that the legislative regulations in R. Macedonia have been respected.

BETA Consulting is responsible for keeping information pertaining to the activities in the Client permanently confidential as well as all other information that will come forward during the validity of the Cooperation.

НЕ ГО ГУБЕТЕ ВАШЕТО ВРЕМЕ